0

Copper Washer

Copper Washer
Copper Washer
Product Description

Copper Washer

 

Description Code No. Size ( mm ) Pack

1901 5 x 10 100
Copper Washer 1902 6 x 12 100

1903 8 x 6 100

1904 10 x 20 100

1905 12 x 22 100

1906 14 x 24 100

1907 16 x 25 100

1908 20 x 30 100

1909 22 x 35 100

1910 24 x 39 100

 

Contact Us

408/2, Shankar Tekri, Udhyognagar, Jamnagar, Gujarat, 361004, India
Phone :+918068214775