0

Brass Male Connector

Brass Male Connector
Brass Male Connector
Product Description

Brass Male Connector

 

Code No. Size Pack
2.502 5/32” x 1/8” 100
401 1/4” x 1/16” 100
402 1/4” x 1/8” 100
404 1/4” x 1/4” 100
602 3/8” x 1/8” 100
604 3/8” x 1/4” 100
608 3/8” x 3/8” 100
806 1/2” x 3/8” 100

 

Contact Us

408/2, Shankar Tekri, Udhyognagar, Jamnagar, Gujarat, 361004, India
Phone :+918068214775